ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 277r-285v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 277r-285v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1555.00.00
Description Az alsó-ausztriai rendek válasza az I. Ferdinándot helyettesítő Miksa főhercegnek a határok töröktől való megvédésére kért segély ügyében. Említésre kerül Nádasdy Tamás nádor a külföldi keresztény hatalmasságoktól szerzendő segítséget tárgyaló résznél. Nyelv: német

Content provider