ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 35r-36v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 35r-36v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Worms, 1545.04.19
Description Mathias Behem doktor, Mária királyné gyóntatójának folyamodványa I. Ferdinándhoz az ausztriai Hwtldorf plébánia és az ahhoz tartozó Szent Miklós-javadalom ügyében, amelyet a törökök felégettek, majd Behem a saját költségén rendbe hozatta. Minthogy úrnője Németalföldre költözött, szeretné, ha a plébániát és a javadalmat idővel ifjú rokona, Berchtold Behem kapná, aki azonban még túlságosan ifjú a felszenteléshez. Addig a plébánia kormányzására és a lelki gondozásra kéri egy Ludwig nevű jámbor pap kinevezését, Ludwig halála után pedig Berchtoldét. Nyelv: német

Content provider