ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 77r-78v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 77r-78v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Sopron, 1537.02.27
Description Hans von Weispriach I. Ferdinándhoz. Megkapta az arra vonatkozó királyi parancsot, hogy vegye át Szalónak várát, és 15 napra rá két nemes és két soproni tanácsos révén közölte őfelsége e döntését Longin von Puechaimmal. Ő azt válaszolta, hogy neki parancsa van arra, hogy Jurisics Miklósnak személyesen ott kell lennie, és bár ez nem történt meg, ő hajlandó a következő vasárnap átengedni a várat, ha akkor Jurisics ott lesz. Miközben Jurisicscsal egyeztetett, szolgája utánalovagolt Borostyánkőbe. Puechaim viszont meggondolta magát, és igen ellenséges lett. Weispriach utasítást kér a továbbiakra nézve. Nyelv: német

Content provider