ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 76rv

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 76rv
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécsújhely, 1537.02.15
Description Longin von Puechaim levele I. Ferdinándhoz. Február 13-án megkapta Ferdinánd február 7-én, Sankt Pöltenben kelt parancslevelét. Mentegeti magát, károkat okozó cselekedeteit nem hűtlenségből követte el, kéri az uralkodó bocsánatát. Küldött tájékoztató jelentést őfelsége kirendelt biztosainak, [Hans] von Weispriachnak és Jurisics Miklósnak. Nyelv: német

Content provider