ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 560r-561v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 560r-561v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1537-1539 között
Description Weikhart, Hans és Gaudenz von Polheim fivérek folyamodványa I. Ferdinándhoz. Néhai apjuk, Erhardt von Polheim nem sokkal a halála előtt a mellékelt folyamodványt adta át őfelségének, amelyben panaszolta, hogy németújvári Batthyány Ferenc az ő embereit nemcsak magyarországi földjeiről szorította ki, hanem a stájerországi Teütsch Cuedtrichből is, valamint az őfelsége által neki zálogba adott szombathelyi tizedektől is megfosztotta. Apjuk meghalt, mielőtt elintéződött volna az ügy, kérik őfelségét, hogy orvosolja sérelmüket, Batthyány pedig fizessen kártérítést. Nyelv: német

Content provider