ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 557r-559r

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 557r-559r
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1534.00.00
Description Erhardt von Polheim fiának folyamodványa I. Ferdinándhoz , amelyben panaszt nyújtanak be Batthyány Ferenc ellen a neudaui, burgaui és wörthi (mindhárom Stájerország keleti határán) bortizedek és a 24 forintért kibérelt magyarországi, győri püspökséghez tartozó tizedek 1525 óta történt jogtalan elbirtoklása miatt. Nyelv: német

Content provider