ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 469r

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 469r
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Kutná Hora, 1523.03.18
Description Andrea del Burgo császári követ levele Pietro Bonomo bécsi püspökhöz, Ausztria nagykancellárjához. Megkapta március 10-én kelt levelét. Tájékoztatást küld Borsmonostor ügyében (másolatban mellékeli I. Ferdinándhoz írt levelét) és a Szlavóniát ért nagy károkról. Rodosz immár biztosan elesett. Nem fognak négy-öt napnál tovább késlekedni az olmützi országgyűlésen, remélik, hogy húsvétra már Esztergomban lesznek. Kéri, hogy a címzett jelezze, mikor megy a posta Bécsből Innsbruckba, hogy Ferdinánd főhercegnek és neki írt leveleket elküldhesse. - Korábbi regesztaközlés: Lakatos Bálint: Áttekintő jegyzék Andrea dal Burgo, Johann Schneitpeck és Sigmund von Herberstein követek jelentéseiről a magyar-cseh királyi udvarból (1521-1525). Acta Historica (Szeged) 142. 114. p. 64. sz. Nyelv: latin, DL-DF: nincs

Content provider