ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 466r-468v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 466r-468v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Kutná Hora, 1523.03.18-1523.03.19
Description Andrea del Burgo császári követ levele Ferdinánd főhercegnek. Fol. 466-467, márc. 17-i dátummal: Megkapta Ferdinánd március 4-én és 7-én kelt leveleit, Borsmonostor ügyében II. Lajos még nem rendelkezett és nem akarja, hogy a tudtán kívül valami történjék, majd írni fog a Magyarországon szokásos módon, hogy megelőzze az esetleges változtatásokat. A freistadti osztrák-cseh tárgyalásokon eddig nem született megállapodás, ezért II. Lajos június 24-re újabb gyűlést hívott össze ugyanoda, az erre való felkészülés menete (tárgyalási pontok összeírása, stb.). A biztosok mindkét fél részéről teljes felhatalmazással fognak elmenni a jún. 24-i tanácskozásra, a király pedig parancsot adott Károly münsterbergi hercegnek, hogy Sternberget és Haugwitzot bírja rá a tárgyalásokra, utóbbi ügyében levélváltások történtek. Királyi parancs ment Károly hercegnek a király prágai visszatérésének előkészítésére. Két napig maradtak, amíg a király elrendezte az ezüstpénzverés ügyét és változtatott a tisztségviselők személyén, másnap továbbindulnak, húsvétra a király Budán vagy Esztergomban lesz, és azt fontolgatja, hogy az országgyűlést húsvét nyolcadáról Szent György ünnepére halasztja. A fol. 468. szövege megegyezik ezzel, kivéve abban, hogy a dátum március 18. és nem szerepel az utolsó bekezdés a pénzverési rendelkezésről, a továbbindulásról és az országgyűlés elhalasztásáról. - Másolatok. Regesztaközlés az eredeti alapján márc. 18/19. dátummal: Lakatos Bálint: Áttekintő jegyzék Andrea dal Burgo, Johann Schneitpeck és Sigmund von Herberstein követek jelentéseiről a magyar-cseh királyi udvarból (1521-1525). Acta Historica (Szeged) 142. 114. p. 65. sz. Ebben a szerző felhívja a figyelmet a szintén a HHStA-ban található eredeti és a jelen másolatok közti eltérésekre. Nyelv: latin, DL-DF: nincs

Content provider