ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 406r-409v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 406r-409v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1521.08.20
Description Ferdinánd főherceg instrukciói Melchior von Maßmünster bécsújhelyi (zu der Newstat) kapitánynak, Ernst von Fürst kismartoni (zu der Eysennstat) kapitánynak és Lorenz Saurer alsó-ausztriai Vitztum részére, akiket kirendel a Szent Bertalan napján (aug. 24.) Bécsújhelyen megrendezendő tartományi gyűlésre. Az elsőrendű téma a Magyarországot ért szultáni hadjárat és a II. Lajosnak sürgősen küldendő katonai segítség. A török tervezi Stájerország, Karintia és Krajna megtámadását, ezért szeretné, ha még Magyarországon megállítanák őket, meg kell segíteni a magyar királyt. Tájékoztassák a tartományi gyűlést arról, hogy a szultán megtámadta Szabácsot, Szalánkemént és Nándorfehérvárt, átkelt a Dunán, serege 160 ezer fő, elfoglalta Sÿmich (Zimony?) környékét, Cuppin-t (Kölpény), Waicitsch-t, Tillpet-et, Schambling-et, Tobrit (Dobrić lehet, Szabács közelében), Nyba-t, Szalánkemént, a péterváradi kolostort is elfoglalta, Scheret (Cserög?) várkastélyát pedig felgyújtatta. Szabácsot is körbezárta és elfoglalta. Támadás Szlavónia, Zágráb, Geÿtze és Bihács, majd Stájerország és Krajna ellen. Végül szó esik a francia király praktikáiról is. Alul Jagelló Anna aláírása - Másolat Nyelv: német, DL-DF: nincs

Content provider