ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 404r-405v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 404r-405v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Worms, 1521.01.12
Description V. Károly sürgető parancslevele Georg von Slatkonia bécsi püspöknek a bécsi egyetem ügyében, febr. 25-i határidőt szabva meg az ügy elintézésére. V. Károly titulatúrájában szerepel, hogy magyar király. Nyelv: német, DL-DF: nincs

Content provider