ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2841

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.08.04.
Reference number 2841
Place Zemplén
Description Wiczmándy Mátyás főispán (idem dominus comes, lásd az előző bejegyzést) a vármegye által hozott határozatban foglaltaknak megfelelően átengedte néhai Nátafalussy György jószágait Zsófia asszonynak (nobilis), Possay István (nobilis) házastársának.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider