ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2840

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.08.04.
Reference number 2840
Place Zemplén
Description Wiczmándy Mátyás (egregius) főispán a vármegye közönsége előtt az alábbi vallást tette: ő néhai Nátafalussy György jószágainak semmiféle termését nem szedette be a maga számára és nem is kényszerített senkit sem szolgálatokra.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider