DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38484

DL-DF 38484
Date 1364-00-00
Issuer of charter LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 227 / 16
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Eredeti
Abstract (Semmi több.) Lajos király jelenti, hogy eléje járult udvari katonája: Frangepán István, Segnia, Wegla és Modrussa grófja és bemutatta Endre királynak 1292. február 26-án kelt, teljes egészében közölt oklevelét, kérve annak a megerősítését és átírását. A király új adomány címén adja István comesnek Dresnek földjét és Endre király oklevelét mindenben megerősítve átírja István comes számára. Datum per manus venerabilis in Christo patris domini Nicolai episcopi Zagrabiensis, aule nostre cancellarii. Méltóságsor: Nicolaus Strigoniensis, locique ejusdem comes parpetuus, Dominicus Spalatensis archiepiscopi, frater Dionisius archielectus Collocensis, Nicolaus Agriensis, Andreas Transilvaniensis, Demetrius Varadiensis, Colomannus Nitriensis, Nicolaus Quinquecclesiensis, Johannes Wesprimiensis, Michael Vaciensis, Thomas Chanadiensis, fratres Thomas Sirmiensis, Stephanus Jawriensis, Pelegrinus Boznensis, et Blasius Tinniniensis ecclesiarum episcopi; Nicolaus palatinus et judex Comanorum, Nicolaus wayuoda Transilvaniensis, comes de Zonwk, Oliverius magister thavarnicorum, judex curie reginalis, comes Thomas judex curie, Stephanus totius Sclavonie et Croatie, Diminicus de Machow et Nicolaus de Zeurino bani, Paulus magister thavarnicorum reginalium, Lewkus dapiferorum, Bartholomeus pincernarum, Dionisius Agazonum, Tewchus janitorum et Johannes dapiferorum reginalium magistri ac Johannes Herrici, comes Posoniensis. Beavatottak szerint hamisítvány, hártya, függőpecsét hiányzik. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider