DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38491

DL-DF 38491
Date 1361-04-01
Issuer of charter KÖZJEGYZŐ
The old reference of the records Q 227 / 15
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Eredeti
Mode of sealing 0
Abstract die prima Aprilis. Ancona-i János közjegyző oklevele Lajos király uralkodása alatt, mikor Hugolinus volt a spalatoi érsek és Zeeh-i Miklós Dalmácia és Horvátország bánja. Midőn Nelipich comes fia: János comes megölte Jegeuich Nislienust és emiatt a két család között ellenségeskedés támadt, végre a megölt Nislienus testvére: György comes a saját és testvérei meg rokonai nevében a spalatoi nagyobb egyház káptalanja lett, amikor a káptalan részéről jelen voltak András főesperes, Ferenc éneklőkanonok, János: Steacolinus (?) fia, Duimus: Damianus fia: Gergely: Vitalis fia, Velcoius; András fia, Péter: Casianus fia, Lőrinc, Mihály és Bucardus kanonokok, kinyilatkoztatta a békét és Jánost Damián fia: Ferenc, spalatoi polgár, János comes megbízottja előtt testvérül fogadta és megígérte, hogy pert a gyilkosság miatt sem ő, sem testvérei nem indítanak, mivel János comestől homagiumként 240 libras parvulorum bone et usualis monete kapott. Ha ezt a szerződést nem tartanák be, 100 ezüst márka büntetést fizetnek annyiszor, ahányszor a szerződés ellen vétenek. (Teljes szöveg). Eredeti, hártya, a spalatoi káptalan függőpecsétje hiányzik, csak a közjegyzői jegy van meg. – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider