DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227) • 38487

DL-DF 38487
Date 1365-12-17
Issuer of charter LAJOS 1 KIRÁLY
The old reference of the records Q 227 / 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Frangepán család (Q 227)
Survival form Eredeti
Abstract sedecimo Kalendas Januarii. I. Lajos király jelenti, hogy midőn a boszniai patarénusok legyőzésére maga is személyesen indult ellenük, másrészt Miklós, esztergomi érseket, akinél volt mindkét királyi pecsétnek a másodpéldánya és Miklós nádort a többi főpapokkal és főnemesekkel Uzurába küldte, néhány familiaris ellopta az érsektől mindkét pecsétet; nehogy ebből alattvalóinak valami kára származzék, új pecsétet csináltatott, amelyet minden eddigi akár általa, akár az apja által kiadott oklevélre rá kell függeszteni, - amelyek a koronázáskor készített és a később Erdélyben elveszített másik pecsétjével voltak ellátva - másképp érvénytelenek. Evvel az új pecséttel erősíti meg a Nelepech comes fiának: János comesnek adott, 1345. november 21-én kelt oklevelet is. Datum per manus... domini Nicolai archiepiscopi, cancellarii nostri. Egy 1345. november 21-én kelt hártyaoklevél alján a bal sarokban. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider