DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65454

DL-DF 65454
Date 1510-09-10
Issuer of charter KRASZNA MEGYE
The old reference of the records Q 169 / 51 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul 03
Abstract feria tertia p. f. nat. Glor. Virg. Marie. Kraszna megye hatósága (Lucas Magnus de Rathon vicecomes et iudices nobilium) bizonyítja, hogy midőn szept. 10-én (feria tertia p. f. nat. Glor. Virg. Marie) ...lus városban ülnökeivel ülést tartott, akkor Mayad-i János, István és a néhai Gergely nevében arra kérték őket, hogy szolgabírájuk útján hallgattassanak ki néhány tanút. ezt el is rendelték, amikor ily vallomások hangzottak el: Iloswa-i Gerbelt Jakab és Pál eskü alatt vallották, hogy Benye-i Ambrus, Benye-i Tamásnak a fia előttük így nyilatkozott: Jóllehet az apám halálos ágyán minden fizetés nélkül bocsátotta vissza az exponensek kezébe azoknak a Kraszna megyében fekvő Lamperth birtokban lévő és addig nála zálogban tartott birtokrészeket, de én nem bocsátom vissza, míg nem szolgáltatnak elégtételt. Kihallgatta azonkívül a szolgabíró az eléje hozott egyszerű embereket és tisztes nőket, így Lucaczy Balázst, Dobar Györgyöt, Gáspárt és a nők közül az Iloswa-n lakó Margitot és a Mayad-on lakó Julianát, akik eskü alatt azt a vallomást tették, hogy a Cusal-ra való Pál testvér Szent Ferenc rendjéből lelkiismerete szerint így nyilatkozott előttük: a nevezett Tamás feleségének: Clementia-nak a rábeszélésére nyugtatta a nevezett Mayad-i Jánost, Istvánt és a néhai Gergelyt az említett Lamperth birtokban lévő zálogrészek felett és azokat visszabocsátotta nkeik. Eredeti, papír. A szöveg alatt három pecsét töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider