DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65453

DL-DF 65453
Date 1510-07-17
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 51 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract in castro nostro Thatha. feria quarta prox. p. f. b. Margarethe virg. et mart. Ulászló király Bozyn-i és Szentgyörgy-i Péter comeshez, erdélyi vajdához és a székelyek ispánjához. Jelentették előtte Zombory Péter személyében, hogy midőn az elmúlt napokban embereit és familiarisait szekerekkel és lovakkal Gezth-i Mihályhoz, az erdélyi sókamarák comeséhez küldötte annak a sónak az átvételéért, amelyet királyi elődjei utaltak ki részére, amit ő maga is megerősített és utaltatott ki bizonyos sánc illetőleg töltés fenntartására, amelyet az exponens szükségszerűen tart fenn az azon át történő sószállítás érdekében, akkor a nevezett Gezth-i Mihály az odaküldött embereket a lovakkal és szekerekkel együtt elfogatta és tetszés szerinti ideig fogva tartotta őket. A király nem akarván Gezthy Mihálynak ezt a vakmerőségét csak úgy simán elnézni, azért szigorúan meghagyja a vajdának, hogy amint levele vétele után arra visz az útja, hivassa maga elé a két félt vagy azok procuratorait és miután az exponens felmutatta bizonyító oklevelét, adasson Zombory Péternek Gezthy Mihály részéről az elszenvedett károkért és jogtalanságokért teljes elégtételt - a neki ez ügyben adott királyi meghatalmazásnál fogva. A szöveg alatt jobbra: Relatio magistri Francisci prepositi Transilvanensis, secretarii regie maiestatis. Eredeti, papír, a szöveg alatt pecsét töredékei.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider