DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247972

DL-DF 247972
Date 1504-06-17
Issuer of charter JÁSZÓI KONVENT
The old reference of the records U 468 / 24
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 24
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract (Jászó). Chahol-i Gáspár prépostnak és a jászói Keresztelő Szent János egyház konventjének a bizonyságlevele arról az egyezségről, amelyet az előtte személyesen megjelent néhai Ottrochok-i Pathko Pál fiai: Pathko Gergely és Péter az egyik részről, a másik részről pedig a szintén Ottrochok-i néhai Lukács fia Mihály, néhai Dénes fia Bernáth, néhai András fia Dénes, néhai Albert fia Gergely, valamint Swsa Péter kötöttek. A nevezettek között korábban per folyt, mivel a nevezett Mihály, Bernáth, Dénes, Gergely és Swsa Péter elfoglalta Pathko Gergely és Péter több birtokát, nevezetesen: valamely szőlőket, továbbá az Oldalhfewld, a két Mohlycza, az Agyagwerem, a két Mochar és a Feljaro nevű szántóföldeket, azonkívül még két holdnyi szántót a Halalwth nevű mentén való földben (amely Ottrochok possessio keleti részén fekszik), néhány hold szántót a Péter és Gergely kúriája előtt lévő Saffrankerth nevű földből és egy holdnyit a Thoffolyas nevű halastó mellett fekvő földből, valamint bizonyos erdőket. A felsorolt földek mindegyike a Gemer vármegyei Ottrochok possessio igaz és régi határai között fekszik. – A foglalókat ugyan Raska-i Balázs királyi tárnokmester elmarasztaló ítélettel sújtotta, mivel azonban a nevezett felek békességben akarnak egymással élni, a következő egyezségre léptek: Mihály, Bernáth, Dénes és Gergely, valamint Swsa Péter a felsorolt birtokoknak, réteknek és erdőknek, továbbá a szintén Gemer vármegyei Kelechen nevezetű possessiójuknak harmad részét Pathko Péter és Gergely kezéhez bocsájtják, akik ezért elállnak követeléseiktől és visszalépnek a mondott per folytatásától. Ezenkívül mindkét fél kijelentette, hogy az általuk a per során kiadatott összes oklevél érvényét veszti. Restaurált hártyán, függőpecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 24. sz. Korábbi jelzete és provenienciája ismeretlen. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 94/133.

Content provider