DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248053

DL-DF 248053
Date 1505-09-24
Issuer of charter ANNA KIRÁLYNÉ
The old reference of the records U 468 / 107
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 18
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Másolat 1698
Abstract Buda. Anna királyné patens formában kiadott parancslevele, amelyben utasítja híveit: a Diós Győr várához tartozó mezővárosok (oppida), vagyis Miskolc, Mohy, Győr és Keresztes főbíráit, valamint az ugyanezen várhoz tartozó összes falu (possessiones) bíráit s lakosait, hogy a borból és gabonából az egyháznak járó tizedet a jövőben csakis a királyi rendelkezésekben foglalt előírások és az ősi szokások szerint adják meg: vagyis a termésből előbb a földesúrnak járó kilencedet kell kivenni és csak a maradékból az egyházi tizedet. Anna királyné ezen parancsának a kiadására az szolgáltatott okot, hogy a diósgyőri várhoz tartozó mezővárosok és falvak lakosai a miskolci főbíró és esküdtek útján panaszt terjesztettek elé, amely szerint a folyó esztendőben az egri püspökség gubernátorának, Lardis-i Tádénak a dézsmaszedői a kilencedből és az aratóknak járó részből is kivették az egyházi tizedet. Hiteles másolat, amelyet a Magyar Kamara regisztratúráján őrzött másolatról készített 1699-ben Branik György kamarai regszitrátor. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 107. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 65. sz. Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 144–145. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 96/135.

Content provider