DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248062

DL-DF 248062
Date 1504-05-13
Issuer of charter ANNA KIRÁLYNÉ
The old reference of the records U 468 / 116
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 27
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Buda. Anna királyné patens formában kiadott kiváltságlevele, amelynek erejével a Myskolc-i Szent István király tiszteletére szentelt parochialis egyház plébánosát, valamint ugyanazon egyház kápolnáinak és oltárainak a rektorait felmenti mindenféle adó – beleértve a Dyozgewr várához tartozó szőlőhegyek terméséből járó kilencedet is – fizetése alól, addig, amíg ez a kiváltság nincs a mondott mezőváros kárára. Az egyetlen feltétele a kiváltságnak, hogy a mondott egyházban örök időkig minden kedden tartoznak egy misét mondani Szent Anna tiszteletére; ha ezt elmulasztanák, a kiváltság is érvényét veszíti. Mindezek értelmében utasítja a Dyosgewr-i vár élére állított ispánokat és tiszteket, valamint a város főbíráját és esküdtjeit, hogy a jövőben ne merészeljék háborgatni a nevezetteket az adók meg nem fizetése ürügyén. Az előzményekhez tartozik, hogy amikor János Myskolc-i plébános eléje terjesztette erre a kiváltságra vonatkozó kérését, Anna királyné először elutasította azt, mert nem akarta, hogy a Dyosgewr-i várának jövedelmei nagy fogyatkozásokat szenvedjenek. Erre János plébános bemutatott egy, az egyháza által fizetni szokott adókról készített kimutatást, amelyből a királyné megértette, hogy ezen adók elengedése esetén egyáltalán nem következne be nagymértékű csökkenés a vár jövedelmeiben. A János plébános által bemutatott regisztrum szerint ugyanis ekkor az egyháznak a következő birtokai és kötelezettségei voltak: – az oltárok rektorainak jövedelme termékeny esztendőkben a várhoz tartozó borkilencedekből négy hordó bor, vagy valamivel több; a gabonakilencedekből pedig 26 (köböl?) – A plébános kőháza a piacon (in teatro), amelynek kelet felől Szűcs (Pellifex) János, nyugat felől pedig Olayos Gergely a szomszédja. A házhoz hat hold (jugerum) szántóföld tartozik. – A Szűz Mária (oltár) háza a piacon, amelynek szomszédja kelet felől Barla Márton, nyugat felől pedig Szabó (Sartor) Gergely háza; ehhez is hat hold szántóföld tartozik. – A Szent Mihály (oltár) háza a piacon, amelynek szomszédja kelet felől Olayos Gergely, nyugat felől pedig Barla Márton. Ugyancsak hat hold szántóföld tartozik hozzá. – A Szent Benedek (oltár) háza, szintén a piacon, amelynek szomszédja kelet felől Gergely deák, nyugat felől pedig Mészáros (Carnifex) András. Ehhez a házhoz nyolc hold szántóföld tartozik. A felsorolt házak után az egyházi személyek készpénzt tartoznak fizetni, szüretkor pedig bort adni, valamint szénát és fát fuvarozni a várba. Továbbá a csirke, sajt és zab megváltása címén a négy ház együtt és egy összegben 1 forint és 90 denárt tartozott készpénzben fizetni. Restaurált hártyán, függőpecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 116. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 2. köt. szám nélkül. Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 141–143. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 92/132.

Content provider