DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247991

DL-DF 247991
Date 1502-01-18 K
Issuer of charter EGRI KÁPTALAN
The old reference of the records U 468 / 43
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 43
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Remark CSONKA
Abstract (Eger). Az egri káptalan Wyngarth-i Gereb Péter nádorispánnak címzett oklevele, amelyben II. Ulászló király 1501. május 13-án kiadott utasításának (lásd 123. sz.) megfelelően átírja saját, 1496. január 26-a után kelt oklevelét (lásd 116. sz.), amelynek tárgya: Felfalw-i Lászlónak, valamint feleségének és fiainak a beiktatása a Gewmer vármegyei Czykohaza possessióban és Mellethe praediumban lévő teljes birtokrész birtokába – amely régebben Fyge-i Bertalan fia Ferencé volt –, valamint a birtokba iktatás ellen Nenke-i Gergely deák, továbbá Czykohaza-i Márton, András és Pál részéről bejelentett ellentmondás. Restaurált, de erősen hiányos papíron, hátoldalán pecsét helyével. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 43. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. XIII. 14. (a négyesi Szepessy család levéltára), számozás nélkül. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 87/124.

Content provider