DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247991

DL-DF 247991
Date 1501-05-13
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records U 468 / 43
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 43
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Átírás 1502
Remark Kékcédulán 1501-05-07
Abstract (…). II. Ulászló király parancslevele, amelyben Nenke-i Gergely deák, valamint Czykohaza-i Márton, András és Pál kérésére utasítja az egri káptalant, hogy adja ki a nevezetteknek azt a bizonyos oklevelet, amelyet néhány esztendővel ezelőtt adott ki Felfalw-i Lászlónak és fiainak: Tamásnak és (…)nak a beiktatásáról azon teljes birtokrészek birtokába, amelyeket korábban a Gewmer vármegyei Czykohaza possessióban és Mellethe praediumban néhai (Fyge-i) Bertalan fia Ferenc birtokolt (lásd 116. sz. ). Ennek a birtokba iktatásnak ugyanis a nevezettek akkor ellentmondtak, s mivel nem tudni, mi okból, de Felfalw-i Tamás az iktatás 16. napján nem akarta az oklevelet átvenni, a káptalan azt is megtagadta, hogy a mondott oklevelet kiadja Nenke-i Gergely deák, valamint Czykohaza-i Márton, András és Pál számára, a nevezettek nagy kárvallására. Átírja az egri káptalan 1502. január 18-a körül (124. sz.). - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 86/123.

Content provider