DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 248045

DL-DF 248045
Date 1503-02-11
Issuer of charter ANNA KIRÁLYNÉ
The old reference of the records U 468 / 98
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / MISKOLC 9
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Buda. Anna királyné kiváltságlevele, amely szerint a Borsod vármegyei Ó-Miskolc mezőváros (vetus oppidum Mykolc) főbírája, Zabo Demeter és Új-Miskolc mezőváros (novum oppidum Mykolc) főbírája, Toth Lőrinc, valamint a nevezett mezőváros esküdt polgárai: Feleph Tamás és Olayos Gergely a következő panaszt terjesztették jelenléte elé: bár ők és őseik a város régi szokásjogának megfelelően éltek a szabad végrendelkezés jogával, a korábbi királyok officiálisai közül némelyek néha mégis arra törekedtek, megakadályozzák őket e kiváltságuk szabad gyakorlásában. És mivel a szabad végrendelkezés kiváltságáról kiadott régi okleveleik őseik gondatlansága következtében elvesztek, azért azt kérik most, hogy a királyné erősítse meg őket ebben a jogukban, hiszen más királyi és királynéi szabad mezővárosok (alia libera oppida regalis sive reginalia) is gyakorolják azt. – A királyné ezen kérésére meg is engedi a két Miskolc mezőváros lakosainak a szabad végrendelkezést, hiszen „igazságtalan és kegyetlen dolog lenne, ha valaki nem végrendelkezhetne lelkének békessége érdekében azokról a javakról, amelyeket munkával és verítékkel szerzett.” Restaurált hártyán, amelyen láthatók a függőpecsét elhelyezésére szolgáló bemetszések. Jelzete: BAZmLt. XV.l.98. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 9. sz. Kiadja Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 134–135. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 88/126.

Content provider