DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65405

DL-DF 65405
Date 1435-09-13
Issuer of charter PÁLÓCI MÁTÉ NÁDOR
The old reference of the records Q 169 / 15 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract prope Varadinum. vigesimo sexto die congregationis nostre: feria sexta prox. p. f. assumptionis Virg. Glor. Paloch-i Máthé nádor és a kunok bírája bizonyítja, hogy a király parancsára Byhar és Crazna megyék nemessége részére feria sexta prox. p. f. assumptionis Virg. Glor. (aug. 19.) Nagyvárad mellett tartott congregatio generalison Kemer-i István fia Miklós a saját nevében személyesen, továbbá Tamás, Péter, Dávid és Pál nevű testvérei (fratres) meg Tamás fia László nevében ü. v. levéllel azt a bejelentést tette, hogy már régebben testvére (frater suus): Kemer-i László fia Jakab a néhai Bozyas-i Péternek, Bozyas-i Miklós, László és Mihály apjának egy aranyozott ezüst kupát és egy végposztót, wlgo Kamuca vocatam adott zálogba és azokat az ő és testvérei többszörös kérésére sem adta vissza. Ennek hallatára Varadi Tamás litteratus, a nevezett Miklós, László és Mihály nevében a váradi káptalan ü. v. levelével azt válaszolta, hogy a nevezett László fia Jakab nem zálogosította el Bozyas-i Péternek, Miklós, László sé Mihály apjának a nevezett kupát és posztót, épp azért azok az actorok keresetében teljesen ártatlanok. Komor-i István fia Miklós és nevezett testvérei alávetették magukat a szomszédokra és a megye nemességére kiterjedő egyetemes vizsgálatnak, de ezt az alperesek procuratora nem fogadta el, azért a nádor bírótársaival úgy döntött, hogy a nevezett három testvér: Miklós, László és Mihály tegyenek a váradi káptalan előtt 75-öd magukkal vízkereszt nyolcadán (octavo die f. opiphaniarum Domini) tisztító esküt arról, hogy a nevezett Kemer-i László fia Jakab nem zálogosította el apjuknál: Péternél a nevezett ezüst kupát és a posztót. Erről a felek a káptalan jelentését vízkereszt folytatólagos nyolcadán mutassák be előtte. Eredeti, papír, zárlatán pecsét nyomaival. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider