DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65404

DL-DF 65404
Date 1435-08-30
Issuer of charter PÁLÓCI MÁTÉ NÁDOR
The old reference of the records Q 169 / 15 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract prope Varadinum. duodecimo die congregationis nostre: feria sexta prox. p. f. assumptionis Virg. Glor. Paloch-i Máthé nádor és a kunok bírája bizonyítja, hogy a Nagyvárad mellett a király parancsából feria sexta prox. p. f. assumptionis virg. Glor. (aug. 19.) Byhar és Crazna megyék nemesei részére tartott congregatio generalison Kemer-i Tamás, Péter, Miklós, Dávid és Pál, Kemer-i Istvánnak a fiai azt a bejelentést tették, hogy már régebben Walkowar várnagyának: Cheren-i Pál fia Jánosnak a familiarisai néhány ménesbeli lovukat, amelyeket ők Erdélybe hoztak át megőrzés végett, amint ott találták őket Nagfalu birtok legelőin, behajtották Nagfalw községbe és átadták a nevezett Cheren-i Istvánnak, aki azokat többszörös kérésre sem adta vissza nekik, amint erről a congregatio generalison résztvevő alispánnak és szolgabíráknak tudomásuk van. Amikor tehát a nádor megkérdezte Kraszna megye alispánját, szolgabíráit és esküdt ülnökeit, azok eskü alatt vallották, hogy minden a bejelentésnek megfelelően történt. Eredeti, papír, hátlapján pecsét töredékeivel. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider