5. oldal, 13534 találat (0,013 másodperc)
81. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 020.
Dátum 1711. május 5.
Jelleg 8 old., latin nyelvű, a kísérőlevél aláírásával hitelesített eredeti. „Conscriptio Bonorum Rebellium vivorum et demortuorum in Dominio… Comitissae Viduae Czoborianae reperibilium, tam Nobilium quam et Libertinorum per familiam Czoborianam libertatorum, signanter in Dominio Berenchiensi.”
82. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 021.
Dátum 1727. március 16.
Jelleg 26 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli összeírásrészlet. A borítólap felső sarkában olvasható megjegyzés: „Continuatio Conscriptionis” – „Conscriptio Bonorum, eorumque Proventuum Dominii Arcis Berencz”
83. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 022.
Dátum 1618–19.
Jelleg 30 folio-formátumú frakturoldal, latin nyelvű magyar betoldásokkal, hitelesítés nélküli másolat vagy fogalmazvány, két részletben két dátummal.
84. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 023.
Dátum 1654. március 1.
Jelleg 56 old., sérült kezdőlappal, végre is hiányos, egy levéltári jelzet a hátsó fedőlapon jelzi, hogy „aliquod folia desunt”, magyar nyelvű, latin részletekkel, egykorú hitelesítés nélküli másolat vagy fogalmazvány.
85. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 024.
Dátum 1670. december 20.
Jelleg 14 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti és ugyannanak 16 oldalas másolata (egykorú, de hitelesítés és záradék nélküli).
86. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / a.
Dátum 1677. (1672.) június 8.
Jelleg 30 old., latin nyelvű hit, és dátum nélküli 1676 után készült közel egykorú másolat.
87. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / b.
Dátum 1676. november 18.
Jelleg 6 old., latin nyelvű, az UC 2: 25 (1) folytatásaként készült hitelesítés nélküli egykorú másolat. – (A lázadó nemesektől elkobzott és a balogi uradalom provisorának hatáskörébe került részbirtokok urbáriuma!)
88. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / c.
Dátum 1680. október 8.
Jelleg 5 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy másolat.
89. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 026.
Dátum 1672. június 8. és a következő napok.
Jelleg 1) Másolat. 32 old., latin. 3 oldalt az UC 2 : 25 (b) anyagából is közöl. 2) Másolat. 34 old. latin. Értékes utalással az eredeti összeírásnak 1722. június 6-án „Exc. Dno. Judici Curiae Regiae Dno. Comiti Stephano Kohary” történt átadásáról. 3) Másolat. 40 old. latin, azonos az előzővel, de későbbi bejegyzések jelzik egyes birtokok további sorsát, pl. átcsatolásukat „ad Derencz” (valószínűleg Drencsény, Gömör m. cf. UC 2 : 28). Ehhez a 3. kópiához egy táblázat is tartozik. Dátum és hitelesítés nélküli, latin nyelvű, közel egykorú (az 1672-es összeírásban szereplő birtokok telekállományában beállott változásokról).
90. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 027 / a.
Dátum 1674. december 25.
Jelleg 40 old., latin nyelvű, aláírásokkal, pecsétekkel ellátott eredeti. – (A deserta-telkeket uradalomszerte „Rustici solent usuare”!)
91. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 027 / b.
Dátum 1676
Jelleg 15 old., magyar nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány. – Jegyzék a vármegyei adókivetéssel és ingyenes közmunkák teljesítéséről. – „Repertitio et gratuitus labor”
92. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 028.
Dátum 1680 körül
Jelleg 8 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. – A szóbanforgó derencsényi jószág 1679-ig a balogi uradalomhoz, attól kezdve a murányi uradalomhoz tartozott!
93. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 029.
Dátum 1685. március 20.
Jelleg 32 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, amely a korábbi összeírások anyagából is átvett adatokat.
94. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 030 / a.
Dátum 1686. szeptember 27.
Jelleg 1) Aestimatio 5 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli fogalmazvány és ugynennek 6 oldalas szintén hitelesítés nélküli egykorú másolata. 2) Extractus 1 old., latin nyelvű, 1686. november 7-én kelt aláírással és pecséttel ellátott eredeti.
95. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 030 / b.
Dátum 1688. május 7.
Jelleg 9 old., latin nyelvű aláírással ellátott eredeti. Wesseleny Ferenc elkobzott és a balogi-derencsényi uradalomhoz csatolt részbirtokainak conscriptioja és aestimatiója.
96. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 031.
Dátum 1621. június 22. és 28.
1621 körül
Jelleg 1) Inventarium 6 old., magyar nyelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti. 2) Urbarium 52 old. latin ynelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti. Melléklet: Helynévfelsorolás 20 old. jobbágynévsorokkal dátum és hitelesítés nélkül, de az írásforma és tartalom alapján (lásd idézett címfelirat) egykorúnak látszik. – Inventarium. – Urbarium Bonorum arcis Barko. – Az uradalom faluállománya egybeesik az ökörfalvai processussal!
97. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 032.
Dátum 1614
Jelleg 1) Urbarium 36 old. latin nyelvű, 1641-ben készült hitelesítés nélküli kamarai másolat. 2) Extractus 21 old., latin nyelvű, 1638-ban készült aláírással ellátott kamarai másolat.
98. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 033.
Dátum 1726. április 29.
Jelleg 78 old., latin nyelvű aláírással és pecséttel ellátott eredeti. Összeírás és inventárium.
99. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 034.
Dátum 1683. december 14.
Jelleg 58 old., magyar nyelvű pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
100. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 035.
Dátum 1658. november 16.
Jelleg 18 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány, amely későbbi letisztázásra a helyszínen készült.