3. oldal, 13534 találat (0,018 másodperc)

41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 040.
Dátum 1696. január 16. Eger
Jelleg 1 oldal német nyelvű hitelesítés nélküli másolat.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 041.
Dátum 1699. október 20. Kanizsa
Jelleg 2 oldal eredeti német nyelvű, aláírással hitelesítve.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 042.
Dátum 1700. december 19. Kanizsa
Jelleg 15 oldal német nyelvű eredeti, aláírással hitelesítve. „Conscription über inspecificierte Curien, oder sogenannte Edel-Dőrfer, thails in Sümegher, thails in Zalladien. Comittaten entlegen. 1700.”
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 043.
Dátum 1702. január 9. Kanizsa
Jelleg 2 oldal német nyelvű eredeti, aláírással hitelesítve. 2 db. melléklet: 1 becsű, 1 db. melléklet jelentés a kamarai összeírásról. Mindkettő német nyelvű.
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 044.
Dátum 1703. december 12. Kaposvár
Jelleg 5 oldal német nyelvű eredeti, aláírással és pecséttel, a conscriptiót felterjesztő irattal együtt. Az összeírás felsorolja a jelenlegi, még nem igazolt földesurakat is.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 045.
Dátum 1702. február 20.
Jelleg (Eredetileg 2 alszám alatt. Az irat összetartozik) 8 oldal német nyelvű eredeti, aláírással és pecséttel hitelesítve.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 046.
Dátum 1702. október
Jelleg 2 oldal német nyelvű eredeti fogalmazvány.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 047.
Dátum 1703. október 12. Kaposvár.
Jelleg 12 oldal német nyelvű eredeti fogalmazvány. Melléklet: 2 oldal a Lengyel család különféle Somogy megyei jobbágyainak összeírása. A kamara összeiratja az Esterházy javára történt adományozás ellen tiltakozó többi földesúr jószágait és részbirtokait!
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 048.
Dátum 1702. május 8.
Jelleg 6 oldal, német nyelvű eredeti fogalmazvány.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 049.
Dátum 1701. április 7.
Jelleg 7 oldal német nyelvű (piszkozati példány) fogalmazvány, aláírással hitelesítve.
51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 050.
Dátum 1702. március 15.
Jelleg 4 oldal német nyelvű eredeti fogalmazvány, hitelesítés nélkül.
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 051.
Dátum 1720. március 16. Sziget
Jelleg 12 oldal, latin nyelvű másolat hitelesítés nélkül.
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 052.
Dátum 1721. október 24.
Jelleg 4 oldal hitelesítés nélküli másolat, latin nyelvű.
55. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 053 / b.
Dátum 1722. február 15.
1720. szeptember 16.
Jelleg Az UC 13 : 1 alatti inventarium becslése, 1 eredeti fogalmazvány és annak hitelesítés nélküli másolata 6 oldal latin nyelvű.
56. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 054.
Dátum 1724. május 13.
Jelleg 3 oldal latin nyelvű másolat, hitelesítés nélkül.
57. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 055.
Dátum 1725. április 29. Pozsony
Jelleg 2 oldal latin nyelvű fogalmazvány.
58. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 056.
Dátum 16. század vége, legfeljebb 17. század eleje
Jelleg 11 oldal, magyar nyelvű fogalmazvány.
59. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 001.
Dátum 1567. március 26–27.
1567
1567. március 7–június 22.
1568. február 3.
1568. február 3.
1568.
Jelleg (Főirat:) 17 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ugyanennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata. Mellékletek: l. „Extractus gravaminum” (kb. 1567) úrbéri panaszok jegyzék 9. old., latin. Dátum és hitelesítés nélkül. 2. „Regestrum super proventus…” Jövedelem-kimutatás 1567. június 12-én kelt latin nyelvű, eredeti, 16 old. 3. „Regestrum Conscriptionis proventuum…” címmel egy 1568. február 3-án datált összeírás egykorú kivonata. 12. old., latin, hitelesítés nélkül. 4. Karlo helység urbarialis összeírása, (kb. 1568-ból) latin nyelvű, aláírással hitelesített, de dátum nélküli, 9 old. 5. „Summarius Extractus et numerus vinearum „Kimutatás a monostor tartozó szőlőkről, amelyek után természetben jus montanum címen adóznak a monostornak. 3 old. latin, hitelesítés nél. 1566-ból. (nincs regesztázva) 6. Az összeíró jelentése a győri püspökség bérbeadott tizedeiről. „Acta in Kewzegh apud D. Jurisith de decimis Episcopatus Jauriensis per se perceptis címmel. 1 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti, de datálás nélkül (valószínűleg 1567-ből) (Nincs regesztázva) 7. Memorialis címmel latin kísérőirat. 2 old., datus és alíárás nélkül (Nincs regesztázva) A 6 melléklet oldalszáma összegezve: 52 old. Jobbágy-panaszok: „Extractus gravaminum tam in laboribus, quam in contributionibus”…
60. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 002.
Dátum 1600
Jelleg 2 old. latin bevezetéssel és záradékkal ellátott aláírással hitelesített helynévfelsorolás. Extractus pagorum ex urbario anni 1600. Bonorum Belényesiensium desemptus.