61 találat (0,018 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 037.
Dátum 1787. szeptember 12.
Jelleg Eredeti, latin. 4 oldal, sajátkezű aláírás és a kamarai pecsét papírfelzetes lenyomata. + 1 másolat, amely 1825. január 10-én készült, 5 oldal.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 020.
Dátum 1758. november 18.
Jelleg Másolat, latin 24 oldal. Kelt Pályiban, a fenti napon.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 031 / d.
Dátum 1779. november 1.
Jelleg Eredeti, latin 26 oldal. Kyss Mihály sajátkezű aláírásával, pecsétlenyomatával. Kelt Pesten, a fenti napon.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 004.
Dátum 1671. február 14.
Jelleg Eredeti, latin 26 oldal, két sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomat.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 005.
Dátum 1672. december 27.
Jelleg 18. századi egyszerű kamarai másolat, latin, 12 oldal. A hátlapján megjegyzés: az eredetit átadták a Szepesi Kamarának.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 006.
Dátum 1675. november 13.
Jelleg Egykorú, latin, kamarai másolat. 4 oldal. A Szepesi Kamara tanácsának fenti napon kelt indorsatumával. Maga az irat datálás nélkül, de nem sokkal előbb keletkezhetett.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 007.
Dátum 1709
Jelleg Eredeti, latin, 1 oldal, és német 44 oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 008.
Dátum 1711. március 6.
Jelleg 1711. március 18-án készült hitelesített magyar nyelvű másolat, Meixner Ferenc hitelesítő aláírásával és gyűrűspecsétjének lenyomatával.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 009.
Dátum 1711. március 6.
Jelleg 1711. március 18-án Eperjesen kelt hiteles másolat, Meixner Ferenc aláírásával és pecsétjének lenyomatával. 1 oldal magyar.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 010.
Dátum 1711. március 17.
Jelleg 1711. március 18-án készült hitelesített másolat, Meixner Ferenc pecsétje és aláírása. 1 oldal német. Az eredeti kelt Eperjesen, a fenti napon.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 011.
Dátum 1716. március 25.- május 18.
Jelleg A becslés latin, 1 oldal, a kamara pozsonyi számvevőségének alszámvevője, Csernanszky Ferenc írta alá. Az összeírás 2 példány + 3 + 4 oldal német, melyet a budai kamarai adminisztráció képviselője, Joseph Anton Salgar kamarauradalmi provizor készített.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 012.
Dátum 1735. január 17.
Jelleg Latin, eredeti 4 oldal. Kelt Enyeden a fenti napon.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 013.
Dátum 1745
Jelleg Egyszerű, kamarai másolat, latin, 2 oldal. Csak az évszám jelölve. Összeíró: nincs jelezve.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 015.
Dátum 1754. május 6.
Jelleg Latin másolat, 3 oldal. Készült Pozsonyban, a fenti napon.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 016.
Dátum 1755. szeptember 20.
Jelleg Latin, eredeti 38 oldal. sajátkezű aláírás és pecsétlenyomat. Kelt Monostorpályiban, a fenti napon. 2 melléklet: „Reflexiones” címmel, az egyiket Kruspér István kamarai tanácsos készítette, mindkettő az összeírás adataihoz fűz megjegyzéseket.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 017.
Dátum 1755. június 24.
Jelleg Eredeti, latin 3 oldal, sajátkezű aláírás. Kelt Apagyon a fenti napon.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 018.
Dátum 1755. november 6.
Jelleg Eredeti, latin 18 oldal, sajátkezű aláírások és a kamarai pecsét. Kelt Pozsonyban, a fenti napon.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 055.
Dátum 1793. szeptember 24.
Jelleg Eredeti, latin, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. 8 oldal. Kelt Kassán, a fenti napon. Az örökösök közhitelű nyilatkozata is olvasható az utolsó oldalon, a királyi fiskussal kötött egyezségről és az ingóságok kézhezvételéről. Ez kelt ugyancsak Kassán, de 1795. május 17-én.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 022.
Dátum 1765. március 29.
Jelleg Eredeti, latin. 30 oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt a helyszínen. A fenti dátumon összeírás kezdőnapja vége nincs jelezve.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 023.
Dátum 1766. április 8.
Jelleg Latin eredeti, 5 oldal sajátkezű aláírások és pecsétlenyomatok. Kelt a fenti napon Püspökladányban. A fenti dátum a helyszíni eljárás kezdőnapja, zárónapját nem jelzi.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 024.
Dátum 1767. szeptember 29.
Jelleg Egykorú, egyszerű kamarai másolat, latin. 2 oldal. Kelt Kisfaludon a fenti napon.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 025.
Dátum 1768. március 15.
Jelleg Eredeti, latin. 10 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 026.
Dátum 1769. február 22.
Jelleg Egyszerű kamarai másolat, egykorú, magyar, 6 oldal. Kelt az oppidumban, a fenti napon.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 027.
Dátum 1670. december 12.
Jelleg Latin, 1756. június 17-én kelt hitelesített másolat Oszterhueber János a királyi tábla ítélőmesterének aláírásával és pecsétjének lenyomatával. 6 oldal. Az eredeti kelt a Szent Zsófia kastélyban, a fenti napon.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 029.
Dátum 1772. január 19.
Jelleg Eredeti, latin, 6oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata Kelt Károlyvárosban, a fenti napon.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 030.
Dátum 1779
Jelleg Eredeti, latin. 166 oldal. 120 db melléklet, melyek az összeírás előmunkálatait képezték, valamint az összeírásnak egykorú kamarai, egy rövidebb másolati példánya.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 001.
Dátum 1553. december 26.
Jelleg 18. századi egyszerű kamarai másolat, latin, 8 oldal. Exscriptum ex Libro Privilegiorum sic dicto No. 83. Sign. folio 52. A másolat készítőjének neve nincs feltüntetve.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 032.
Dátum 1783. december 12.
Jelleg Eredeti, latin 105 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétlenyomatok. Kelt Mitroviczán a fenti napon.
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 034.
Dátum 1786. szeptember 21.
Jelleg Eredeti, latin. 22 oldal, sajátkezű aláírás és pecsétlenyomat. Kelt Rajkán, a fenti évben és napon.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 035.
Dátum 1787. február 20.
Jelleg Eredeti, latin. 16 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Nagyváradon a fenti évben és napon.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 036.
Dátum 1787. október 12.
Jelleg Eredeti, latin 6 pag. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. + 1825. január 10-én hitelesített másolati pld. 6 oldal (Eredeti, pecsét, aláírás)
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 003.
Dátum 1569-1572. június 18.
Jelleg 1795. szeptember 17-én kelt bécsi kamarai másolat a város urbariumából, annak 32 és 128 pag.-ról, melyet Belák György kamarai levéltáros sajátkezű aláírása és pecsétjének lenyomata hitelesít, német, 2 oldal
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 038.
Dátum 1793. április 12.
Jelleg Német, másolat, amely 1793. július 20-án készült Esztergomban. 4 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Az eredeti ugyancsak Esztergomban kelt.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 039.
Dátum 18. század második fele
Jelleg Eredeti, latin, 4 oldal + 2 oldal töredék. Kamarai officialis munkája, mellékelve azonos kéztől egy jegyzék a földesurak által már elszállított ingóságokról.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 040.
Dátum 18. század első fele
Jelleg Egykorú latin másolat + 1 példány, 4 oldal, mellékelve: 1728. március 20. osztály a fiskus és az Aspermont család között. Az alapirat ennek alapján datálva. Bázis: a specificatioban feljegyzett javak.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 041.
Dátum 1768
Jelleg Latin, egykorú kamarai másolat. 20 oldal. Datálás nélkül. Indorsatuma szerint az irat Melczer Pál máramarosi kamarai adminisztrátor 1768. január 14-i jelentésének melléklete.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 043.
Dátum 1702. január 15.
Jelleg Német, kamarai másolat. 4 oldal. Kelt Mohácson, a fenti napon.
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 044.
Dátum 1714. augusztus 2.
Jelleg Latin, másolat. 1 oldal. Kelt Nyitrán a fenti évben és napon. A másolat kamarai használatra készült, a 18. század második felében.
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 045.
Dátum 1733
Jelleg Latin, a 18. század második felében készült kamarai másolat. 1 oldal. Az irat az 1730–31–32. évi tényszámokat rögzíti. Innen a dátumban az 1733. év.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 046.
Dátum 1771. szeptember 23.
Jelleg Egyszerű egykorú kamarai másolat, 1 oldal. Készült Olaszliszkán, a fenti évben és napon.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 047.
Dátum 1696. október 10.
Jelleg Eredeti, latin 1 oldal. Kelt Kassán, a fenti évben és napon, sajátkezű aláírás, pecsét nélkül.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 048.
Dátum 1692. december 27.
Jelleg Eredeti, latin. 2 oldal, sajátkezű aláírás, pecsét nélkül. Kelt Kassán, a fenti évben és napon.
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 049.
Dátum 1712. július 3.
Jelleg Latin, kamarai másolat, 2 oldal. Kelt Kállón, a fenti évben és napon.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 050.
Dátum 1732. január 2.
Jelleg Eredeti, latin. 3 oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Méhy possessioban. + 1 másolat, 3 oldal
51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 051.
Dátum 1732. június 19.
Jelleg Eredeti, latin. 2 oldal, sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata. Kelt Uszfalván a fenti évben és napon.
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 052.
Dátum 1768. november 20.
Jelleg Eredeti, latin. 68 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Váradon a fenti évben és napon. Mellékelve a kamarához írt felterjesztő levél is.
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 053.
Dátum 1772. január 21.
Jelleg Latin, egykorú kamarai másolat 2 oldal táblázaton + 4 oldal Szőllőssy Ferenc prefektus jelentése a kamarához az úrbéri regulációról, mely 1772. január 25-én kelt Miskolcon. Maga a táblázat keltezetlen. Indorsatuma szerint Szőllőssy jelentésének melléklete.
54. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 054.
Dátum 1789. május 21
Jelleg Eredeti, latin. 2 oldal + indorsatum. Pecsét, aláírás. Kelt Szikszón, a fenti napon.
55. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 028.
Dátum 1772. január 14.
Jelleg Eredeti, latin. 12 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Jaskován a fenti napon.
56. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 031 / c.
Jelleg Egykorú, kamarai másolat, magyar 3 oldal.
57. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 033 / a.
Dátum 1785. április 28.
Jelleg Eredeti, magyar. 2 oldal. A jegyző sajátkezű aláírása és az oppidum papírfelzetes pecsétlenyomata. Kelt Sátoraljaújhelyen, a fenti napon.
58. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 033 / b.
Dátum 1789. április 30.
Jelleg Eredeti, latin. 2 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétlenyomatok. Kelt Sátoraljaujhelyen a fenti évben és napon. Mellékelve: 1 db becslés, 1 db elszámolás a szőlőművelés költségeiről.
59. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 031 / b.
Dátum 1779. október 12.
Jelleg Eredeti, magyar, 2 oldal. Kelt Kis Hartán a fenti évben és napon.
60. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 031 / e.
Dátum 1774. április 12.
Jelleg Magyar egykorú kamarai másolat 8 oldal. Kelt Hartán a fenti évben és napon.
61. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 031 / a.
Dátum 1779. október 23.
Jelleg Eredeti, magyar 14 oldal, a kőműves- és ácsmesterek, valamint a falu notariusának, Johann Gottlieb Weiß-nek aláírásai, a provisor jóváhagyása. Kelt Kis Hartán, a fenti napon.