2. oldal, 61 találat (0,017 másodperc)

22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 022.
Dátum 1765. március 29.
Jelleg Eredeti, latin. 30 oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt a helyszínen. A fenti dátumon összeírás kezdőnapja vége nincs jelezve.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 023.
Dátum 1766. április 8.
Jelleg Latin eredeti, 5 oldal sajátkezű aláírások és pecsétlenyomatok. Kelt a fenti napon Püspökladányban. A fenti dátum a helyszíni eljárás kezdőnapja, zárónapját nem jelzi.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 024.
Dátum 1767. szeptember 29.
Jelleg Egykorú, egyszerű kamarai másolat, latin. 2 oldal. Kelt Kisfaludon a fenti napon.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 025.
Dátum 1768. március 15.
Jelleg Eredeti, latin. 10 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 026.
Dátum 1769. február 22.
Jelleg Egyszerű kamarai másolat, egykorú, magyar, 6 oldal. Kelt az oppidumban, a fenti napon.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 027.
Dátum 1670. december 12.
Jelleg Latin, 1756. június 17-én kelt hitelesített másolat Oszterhueber János a királyi tábla ítélőmesterének aláírásával és pecsétjének lenyomatával. 6 oldal. Az eredeti kelt a Szent Zsófia kastélyban, a fenti napon.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 029.
Dátum 1772. január 19.
Jelleg Eredeti, latin, 6oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata Kelt Károlyvárosban, a fenti napon.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 030.
Dátum 1779
Jelleg Eredeti, latin. 166 oldal. 120 db melléklet, melyek az összeírás előmunkálatait képezték, valamint az összeírásnak egykorú kamarai, egy rövidebb másolati példánya.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 001.
Dátum 1553. december 26.
Jelleg 18. századi egyszerű kamarai másolat, latin, 8 oldal. Exscriptum ex Libro Privilegiorum sic dicto No. 83. Sign. folio 52. A másolat készítőjének neve nincs feltüntetve.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 032.
Dátum 1783. december 12.
Jelleg Eredeti, latin 105 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétlenyomatok. Kelt Mitroviczán a fenti napon.
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 034.
Dátum 1786. szeptember 21.
Jelleg Eredeti, latin. 22 oldal, sajátkezű aláírás és pecsétlenyomat. Kelt Rajkán, a fenti évben és napon.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 035.
Dátum 1787. február 20.
Jelleg Eredeti, latin. 16 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Nagyváradon a fenti évben és napon.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 036.
Dátum 1787. október 12.
Jelleg Eredeti, latin 6 pag. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. + 1825. január 10-én hitelesített másolati pld. 6 oldal (Eredeti, pecsét, aláírás)
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 003.
Dátum 1569-1572. június 18.
Jelleg 1795. szeptember 17-én kelt bécsi kamarai másolat a város urbariumából, annak 32 és 128 pag.-ról, melyet Belák György kamarai levéltáros sajátkezű aláírása és pecsétjének lenyomata hitelesít, német, 2 oldal
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 038.
Dátum 1793. április 12.
Jelleg Német, másolat, amely 1793. július 20-án készült Esztergomban. 4 oldal, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Az eredeti ugyancsak Esztergomban kelt.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 039.
Dátum 18. század második fele
Jelleg Eredeti, latin, 4 oldal + 2 oldal töredék. Kamarai officialis munkája, mellékelve azonos kéztől egy jegyzék a földesurak által már elszállított ingóságokról.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 040.
Dátum 18. század első fele
Jelleg Egykorú latin másolat + 1 példány, 4 oldal, mellékelve: 1728. március 20. osztály a fiskus és az Aspermont család között. Az alapirat ennek alapján datálva. Bázis: a specificatioban feljegyzett javak.