HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 034.

Dátum 1832/33.
Jelleg

19 oldal magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött, nyomtatott, rubrikás kimutatás.

Szöveg

”Conscriptio, urbariális” – az uradalom és a község közösen készítette Butsi István bírósága idején, helységpecséttel ellátva.
Tök:
248 belső telek. Sessiósok száma 140, saját házukban lakó zsellérek 98, más házában lakó zsellérek 8, név szerint 246. – A sessiók méretei: egy egész sessióhoz 24 hold szántó, 12 kaszásnyi rét tartozik. – A szolgáltatások egy 1803-as szerződés szerint történnek. – A szolgáltatások és robotok sessiók szerint szétosztva. – Készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és gyalogrobotok természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szállítás. – Termény- és borkilencedek és tizedek. – A tizedeket az uradalom bérli a székesfehérvári püspöktől. – Házadót fizető és az attól mentesített házak száma.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Tök

Tartalomgazda