HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 033.

Dátum 1831/32.
Jelleg

19 oldal magyar és német nyelvű, eredeti, egybefűzött nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

”Conscriptio, urbariális”, amelyet az uradalom és a községi elöljáróság készített Butsi István bíró idejében, helységpecséttel ellátva.
Tök:
250 belső telek. – A sessió méretei. – szolgáltató és mentes sessiók. – Deserták. – Sessiósok száma 141, saját házukban lakó zsellérek 99, más házában lakó zsellér 7, név szerint 247. – Házadók. – Adótól mentes házak. – Egy 1803-as szerződés szerint adóznak. – Szolgáltatások és robotok szétosztása sessiók és zsellérszállások szerint: készpénzcensus. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Igás- és gyalogrobotok. – Természetben, készpénzmegváltással. – Tűzifa szállítás. Termény- és borkilenced és tizedek. A tizedeket az uradalom a székesfehérvári püspöktől bérli.
Korona birtok, az óbudai uradalom tartozéka.
(Pest m.): Tök

Tartalomgazda