HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 016.

Dátum 1830/31.
Jelleg

37 oldal német nyelvű, két eredeti példányban nyomtatott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális] A helyi elöljáróság és a kamara közösen készítette, Joseph Hrunch bíró aláírásával és a helységpecséttel hitelesítette.
Budaörs:
Belső telkek száma 358, sessiók méreteié, szolgáltató sessiók, mentesített sessiók, deserták. – 35 sessiós jobbágy, 312 saját házában lakó zsellér, 139 más házában lakó zsellér, összesen 484 lakos név szerint.. – A hatvan éven felüli más házában lakó zsellérek mentesek a favágástól. – A jegyzetrovatban jelzi az összeírás a munkaképtelen öregeket és betegeket, továbbá a községi és uradalmi alkalmazottakat, pl. a sírásó egyben éjjeli őr. – A sessiónkénti és a zsellérszállások szerinti szolgáltatások: készpénzcensus, házadó, vannak a házadótól mentes házak, honyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Természetben teljesített és készpénzzel megváltott igás és gyalog robotok. – Tűzifa szállításra vannak kötelezve a sessiósok és favágásra a zsellérek. – A fonáskötelezettséget is készpénzzel váltják meg.
Az óbudai uradalom része.
(Pest m.): Budaörs Tartozéka: Csik praedium

Tartalomgazda