HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 249. - No. 015.

Dátum 1820/21.
Jelleg

35 oldal eredeti, német nyelvű, házilag készített vonalazott rubrikás kimutatás.

Szöveg

[Conscriptio, urbariális], amelyet a helyi elöljáróság készített, aláírói: Waniball Dreyinger bíró és Gabriel Mayer jegyző, helységpecséttel ellátva.
Budaörs:
A határ az urbárium szerint első osztályú. – Egy egész sessióhoz 24 hold szántó tartozik, rét nélkül. – Terményeikből, a borból is hetedet, nyolcadot vagy kilencedet adnak. 357 belső telek. – A sessiók méretei, szolgáltató sessiók, deserták, mentesített sessiók. – 35 sessiós jobbágy, 313 saját házában lakó zsellér, 86 más házában lakó zsellér, összesen 434 lakos, név szerint. – Házadót fizetők és a mentesítettek. – Konyhaszolgáltatások megváltása készpénzzel. – Fonás megváltása készpénzzel. – A robotok megváltása. – Készpénzcensus. – Természetben teljesített robotok száma. – Kötelező tűzifa szállítás a jobbágyoknál. – Kötelező favágás a zselléreknél. – Az összeírás jegyzet rovatában: községi, uradalmi alkalmazottak, községi és uradalmi középületek. – A községnek van orvosa, bábája, pékje stb. – Uradalmi vincellér, bognár, juhász, kocsmáros stb.
Az óbudai korona uradalom tartozéka.
(Pest m.): Budaörs

Tartalomgazda