HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / n.

Dátum 1828. március 31.
Jelleg

Két eredeti irat és egy másolat, együtt 3 folio.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Bukin:
1. irat (hiteles másolat), 1828. március 31-én kelt, latin nyelvű, 2 oldal. – Kivonat az 1772-es urbáriumból, amely szerint a terményekből természetben kilencedet kell adniok cséplés előtt. – Kenderből és lenből is fonás helyett.
2. irat, 1828. március 31-én kelt, eredeti, latin, 2 oldal. – A kamarai és vármegyei bizottság közös nyilatkozata a szolgáltatások ügyében: kukoricából kilencedet, a feltört és bevetett rétek terményeiből tizedet, minden más terményből kilencedet és tizedet kell adniok.
3. irat, 1828. március 31-én kelt, eredeti, 2 oldal. – A helyi elöljáróság német nyelvű nyilatkozata a szolgáltatások ügyében azonos tartalmú a 2. iratban foglaltakkal.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Bukin Tartozékai 1828-ban: Széplak praedium – Klagye praedium – Kallos praedium – Lyubissity praedium

Tartalomgazda