HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / a.

Dátum 1828. március 30.
Jelleg

Pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített két részből álló összeírás, 8 folio, latin nyelvű, 1 példányban.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Plavna:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem 4-ae reducta”. 193 sessiós név szerint. – A sessiók méretei. – A sessiókhoz tartozó szántók három forgóban külön-külön és összesítve. – A forgók kiterjedése és határai. – Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezettek. – Összesen 61 2/4 sessió. 2337 hold szántó három forgóra arányosan elosztva.
2. Összeírás: Kilenced és tizedszolgáltatásra kötelezett szőlők. – 203 szőlősgazda név szerint. – A szőlők nagysága gazdák szerint. 328 „fossorum” nagyságú az egész szőlőterület. – A szőlőterület 3 darabból áll, ezek kiterjedése és határai.
A palánkai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Plavna

Tartalomgazda