HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / f.

Dátum 1828. április 14.
Jelleg

2 x két eredeti irat, 2 x egy másolat, összesen 6 folio.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Ó és Új Soove:
1828. április 14-i latin, 2 x 2 oldal. – 1. irat (hiteles másolat): Kivonat az 1772. július 5-én kelt urbáriumból, ekkor a helység még nem volt két részre osztva. – A helyi szántók terményeiből kilencedet adtak. – A praediumokéból hetedet. – Fonás helyett kenderből és lenből kilencedet. – Kukoricából mind a praediumokon, mind helyben kilencedet.
2. irat, 1828. április 14-i, 2 x 2 oldal latin, eredeti. – A kamarai és vármegyei bizottság közös véleménye szerint mind a három forgó után kilencedet és tizedet adnak. – Tiszta búza, kétszeres, rozs, árpa, zab és köles terményekből. – Kukoricából csak kilencedet. – Ha a földesúri kaszálókat törik fel, az azokon termettek után nem kell szolgáltatást adniok. – Bárányok és méhek után kilenced és tized jár.
3. irat 2 x 2 oldal eredeti, 1828. április 14-i. – A helyi elöljáróságok latin nyelvű nyilatkozatban helybenhagyják a 2. sz. iratban foglaltakat. – Ósove elöljárósága hozzáfűzte, hogy a helység határához csatolt Ugarszky praedium terményeiből a szolgáltatás csak heted. – Új-sóve elöljárósága pedig azt fűzte hozzá, hogy a közös legelőre 1811-ben telepített szőlők után szintén csak hetedes szolgáltatásra kötelezettek.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Vetus (Ó) Soove – Neo (Új) Soove Tartozéka 1772-ben: Ugarszky praedium

Tartalomgazda