HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 005 / e.

Dátum 1828. április 13.
Jelleg

Két eredeti irat és egy másolat, együtt 6 folio.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Despot Szent Ivan:
1. irat (hiteles másolat) latin, 2 oldal, 1828. április 13-i. – Kivonat a helység 1772. július 10-én kelt urbáriumából: a helyi szántók terményeiből kilencedet. – A praediumok szántói után hetedet adnak. – A kukoricából, kenderből és lenből mind a praediumokon, mind helyben kilencedet adnak. – Az 1790-es összeírás szerint a helység „urbarialiter ad primam classem reducta”. – A helység 115 sessióból áll.
2. irat, 1828. április 18-i, eredeti, latin, 2 oldal. – A kamarai és vármegyei bizottság közös véleménye szerint az összes terményekből kilenced és tized szolgáltatásra vannak kötelezve. – Kivéve a kukoricát és szőlőket, mert ezek után a szolgáltatás csak kilenced. – Bárányokból és méhekből szintén kilencedet és tizedet adnak.
3. irat, 1828. április 103-i, eredeti, 2 oldal. – A helyi elöljáróság latin nyelvű nyilatkozata a helység pecsétjével. – Azonos a 2. iratban foglaltakkal. – A feltört és bevetett rétek terményeiből nem adnak semmit.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Despot Szent Iván Tartozéka 1782-ben: Taranya Szent Péter – Torzsa

Tartalomgazda