HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 004 / g.

Dátum 1828. március 22.
Jelleg

Két eredeti és egy másolat, együtt 3 folio.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Kupuszina:
1. irat (másolat) 1828. március 22-i hiteles 2 oldal latin. – A helység 1772. július 24-i urbáriumából: a helyi szántók terményeiből kilencedet adnak, kenderből és lenből is fonás helyett. – A praediumok szántói után a szolgáltatás hetedes.
2. irat 1828. március 21-i, eredeti, 2 oldal, latin. – A közös kamarai és vármegyei bizottság véleménye szerint a terményekből kilencedet és tizedet kell adniok, de a rétek helyén feltört és bevetett szántóföldek terményeiből nincs szolgáltatás.
3. irat, 1828. március 22-i, eredeti, a községi elöljáróság 2 oldalas magyar nyelvű nyilatkozata a helység pecsétjével, azonos a 2. sz. iratban foglaltakkal. – Kukoricából kilencedet adnak.
(Bács m.): Kupuszina Tartozéka: Kis Bresztovácz praedium

Tartalomgazda