HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 004 / f.

Dátum 1828. március 23.
Jelleg

Két eredeti irat és egy másolat, együtt három folio.

Szöveg

”Conscriptio”, mellékletek a kamara és a kalocsai érsekség közös összeírásához a tizedek ügyében.
Bogojeva:
1. irat (másolat) 1828. március 22-i hiteles 2 oldal, latin. Kivonat a helység 1772. július 6-i urbáriumából, amely szerint minden terményből kilencedet adnak, lenből és kenderből is fonás helyett.
2. irat 1828. március 24-i, 2 oldal, latin, eredeti. – A kamarai és vármegyei közös bizottság véleménye: kilencedet és tizedet kell adniok tiszta búzából, kétszeresből, árpából, kölesből, borból, bárány és méhek után, de kukoricából csak kilencedet. – Feltört és bevetett rétek terményeiből nincs szolgáltatás.
3. irat 1828. március 23-i, eredeti, 2 oldal. – A községi elöljáróság magyar nyelvű, a község pecsétjével ellátott nyilatkozata azonos a 2. sz. iratban foglaltakkal.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Bogojeva Tartozéka 1772-ben: Karavukova

Tartalomgazda