HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 028.

Dátum 1781. június 2.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, nyomtatott, rubrikás, német nyelvű példány, kézírásos kitöltéssel, egy melléklettel. 8 + 2 = 10 oldal. – 2 oldal német, rubrikás kimutatás, dátuma ugyanaz.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Schätzungs Aufsatz”, amelyet a helységről készítettek, besorolása alkalmából.
Szakálház:
Németek lakta, ez év október végéig harmad, azontúl másodosztályba sorolt helység. – Népessége 199 egésztelkes, 98 féltelkes, 6 negyedtelkes jobbágyból és 4 házas zsellérből áll, van még 20 házatlan zsellér is. – Az uradalom jövedelmei a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus együttes összege. – Robotnapok teleknagyság szerinti régi és új száma, pénzértéke. – Tizedjövedelmekhez a szántóterület nagyságát veszi alapul, összegzéséből 25 %-át előre nem látható eshetőségekre leszámítva, a maradvány felét őszivel, felét tavaszival vetve hozama mérőkben (régi és új hozama) pénzértéke. – Egyéb tizedjövedelmek a méhtized, báránytized és dohánytized, pénzértékük. – Kisebb adományokra fizetett teleknagyság szerinti eddigi és új összeg. – Fiatalos erdő, nagysága holdakban, nem a kitermelt fa mennyisége, hanem a terület szerint számítja a jövedelmet holdanként 14, illetve 12 krajcárjával, összege. – Erdei rétek nagysága holdakban, szénahozama, pénzértéke. – Rossz minőségű tartalékföldek, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 6 krajcárjával számítva. – Kocsma és mészárszék telek, nagysága holdakban, jövedelme holdanként 16 krajcárjával számítva. – Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés árendája, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését, összege. – Nem telki állományú földek nincsenek. – Öt szárazmalom, censusuk összege. – Egy kovács és egy bognár mester, censusuk összege. – A jövedelmek végösszegéből leszámítandó a plébános kongruája, és gabonából, zabból, kukoricából, szénából, tűzifából álló deputátuma, mennyisége tételenként mérőkben, ölekben, pénzértéke. – A végén summarium, feltüntetve a lakosok restanciáját. – Mellékletben a tizedjövedelmek és kocsmaárenda alakulásának kimutatása az 1774–1779. évek között.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Szakelhasz [Szakálház]

Tartalomgazda