HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 027.

Dátum 1781. szeptember 17.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, nyomtatott rubrikás német nyelvű példány, kézírásos kitöltéssel, egy melléklettel, 6 + 2 = összesen 10 oldal. – 2 oldal, német eredeti, dátuma ugyanaz.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] [Az UC Index szerint: „Aestimatinale una et Conscriptionale Instrumentum] „Schätzungs-Aufsatz” címmel, amelyet a helység jövedelmeiről dolgoztak ki elidegenítése előtt.
Szilas:
Másodosztályba sorolt helység, népessége 54 egésztelkes, 108 féltelkes, 57 negyedtelkes, 31 nyolcad telkes jobbágyból, és 18 házas zsellérből áll, házatlan zsellérek nincsenek. – Az uradalom jövedelmei a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett telekcensus, együttes összege. – Robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke. Tizedjövedelmeknél a szántóterület nagyságát veszi alapul, ennek összegzéséből 25 %-ot levonva előre nem látható eshetőségekre, felét a maradványnak őszivel, felét tavaszival vetve hozama mérőkben, pénzértéke. – Egyéb tizedjövedelmek a bárány és méhtized, jövedelmük hat évi átlag alapján. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, egész telkenként 30 és fél krajcárjával számítva. – Allódiális földek nagysága holdakban, jövedelmük 12 és 16 krajcárjával számítva. – Erdei rétek nagysága holdakban, jövedelmük 36 krajcárjával számítva. – Használható és közepes minőségű tartalékföldek, nagyságuk holdakban, jövedelmük 16, illetve 12 krajcárjával számítva holdanként. – Kocsma és mészárszék telek, nagyságuk holdakban, jövedelme 16 krajcárjával számítva. Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés árendája, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Nem telki állományú földek a szőlőskertek és a gyümölcsösök, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek a helységben. Jövedelmek összegzése.
Buziás:
Oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Népessége 40 egésztelkes, 71 féltelkes, 15 negyedtelkes, 4 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 36 házas zsellérből áll. – A jövedelmekben csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Királyi beneficiumoknál szerepel a húsmérés jövedelme is, összege. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával. – A végén summarium.
Mellékletben kimutatás a két helység tized és árendajövedelmeinek az 1774–1779. évek közötti alakulásáról, átlaguk megadásával.
Kamarai birtokok.
(Temes m.): Sillasch [Szilass] – Busiasch [Buzias]

Tartalomgazda