HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 006.

Dátum 1791. június 11.
Jelleg

A főirat két eredeti példányban lévő összeírás, mindkettő pecséttel, aláírással ellátva két melléklettel, német nyelvű. A mellékletekkel együtt 26 + 26 oldal (22 + 6).

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung” címmel, amelyet a hissziási uradalom eladásra vagy bérbeadásra kijelölt helységéről készítettek a kamara rendeletére.
Panyova:
Félig hegyoldalon fekvő helység, kiterjedése, határai, szomszédos falvak. – Görög keleti vallású oláhok lakják, 1753-ban másodosztályba sorolták. – Határvillongások nincsenek, határjelei jól látszanak. – Semmiféle uradalmi épület nincsen a helységben, sem major, tehenészetet, állattartást nem folytat a kamara. – Részben vágható erdő, tölgyfákkal, nagyon kevés fehér bükkfával, szilfákkal, vágásokra még nincs felosztva, kitermelhető fa mennyisége ölekben, nagysága holdakban, vágható fiatalos, gerendának alkalmas fák, rétek, tisztások szerinti felosztásban, makkoltatás, erdei rétek jövedelme. – A népesség 13 féltelkes, 20 negyedtelkes, 16 nyolcad telkes jobbágyból és 4 házas zsellérből áll, összesen 53 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 2 szántóra, rétre felosztva. – Egy fél telekhez 1600 négyszögöllel számítva holdját 8 hold szántó, 8 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik. – A negyedtelek együttesen 11, a nyolcad 17 hold, zselléreknek csak belsőségük van, a konstitutivum összegzése. – A szántók két nyomásra vannak felosztva, egyik síkságon, másik magaslaton fekszik, az első jó, a második erősen közepes minőségű. – Átlagos hozama mindkettőnek: egy mérő kétszeres 5, rozs 5 és fél, árpa 4, zab 6 mérőt terem, ezek súlya fontokban. – A közös legelő jó fekvésű, árvízveszélyeknek nincs kitéve, nem az uradalomnak, hanem a vármegyének fizetnek utána. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdeje nincs a lakosoknak, ott van fajzásuk. – Irtásföldek nincsenek. – Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma. – Allódiális földek a maradványföldek, jó, közepes és zsombékos felosztásban, felhasználásuk, nagyságuk holdakban, más, 16 holdnyi maradványföld, a határjárás során 15 holdra rectificálták, 20 krajcárt fizetnek utána holdanként. – Hasznavehetetlen földek, mentes telkek részletezése. – Szőlőművelés nincs a helységben, ezért a lakosoknak csak negyedévi szabad bormérésük van. – A lakosok közepes körülmények között élnek, ha szorgalmasabbak lennének, jobban állhatnának. – Fő megélhetési forrásuk a földművelés és állattartás, azon kívül a gyümölcsösök és a szilvából főzött pálinka eladása. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – Kistizedre fizetendő összeg féltelkenként 21 krajcárjával számítva, együttes összege. – Természetben teljesítendő és pénzen megváltott robotnapok száma, pénzértéke. – Allódiális földek jövedelme 20 krajcárjával számítva holdanként, a többi bérbe van adva. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, revíziója, jövedelmük. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel nem tartoznak. Tized a kamarát illeti, jövedelmét (gabonából) a számvevőség tartja nyilván. Báránytizedet pénzben szedet a kamara, összege, jövedelme, méhtizedet szintén, jövedelme. – Malomcensusok jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Halászat jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kereskedők censusának, mesteremberek adójának összegét a számvevőség tartja nyilván. – Erdőjövedelmek összegzése. – Kiadásoknak a helységre eső részét a számvevőség tartja nyilván. – Mivel a helység görög-katolikus, a pópa mentes telkén kívül más kegyúri terhek nincsenek. – Mellékletekben: 1) az erdészeti hivatal becslése az erdőjövedelmekről; 2 oldal, német eredeti, dátuma ugyanaz. 2) Táblázatos kimutatás a telkek számáról, nagyságáról, nem telki állományú földek jövedelméről, maradványföldek jövedelméről. 2 oldal, német eredeti, dátuma ugyanaz.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Panjova

Tartalomgazda