HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 005.

Dátum 1780
Jelleg

A főirat pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, nyomtatott, rubrikás német nyelvű példány, egy melléklettel, 6 + 1 = 7 oldal.

Szöveg

[Az Index szerint] [Aestimationale ... et Conscriptionale Instrumentum], „Schätzungs-Aufsatz címmel, amelyet a helység jövedelmei alapján dolgoztak ki.
Perlistie:
Óhitű oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Népessége 57 féltelkes, 58 negyedtelkes, 2 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 3 házas zsellérből áll. – Az uradalom jövedelmei a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – A robotnapok teleknagyság szerinti és együttes száma, pénzértéke. – Gabonatizedet a szántóterület nagysága szerint számítja, együttes nagysága holdakban, 25 %-át előre nem látható eshetőségekre leszámítva, a maradvány felét őszivel, felét tavaszival vetve, hozama mérőkben, pénzértéke. – Egyéb tizedek a báránytized és méhtized, jövedelmük 6 évi átlag alapján. – Kisebb adományokra fizetendő összeg féltelkenként 21 krajcárjával számítva. – Erdők nincsenek. – allódiális földek: használható földek, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 16 krajcárjával. – 8 holdnyi malomtelek, jövedelme 30 krajcárjával számítva. – 3 holdnyi bitangjószág legelő, jövedelme 26 krajcárjával számítva. – Nem telki állományú földek: gyümölcsösök, promontoriális szőlők, sáfrányosok, egyenkénti nagyságuk holdakban, szőlőt kivéve, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával. – Két kanalasmalom, censusuk összege. – Három negyed osztályba sorolt adóköteles ház, adójuk 20 krajcárjával számítva. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek. – A végén summarium. – Mellékletben a báránytized, méhtized, italmérés árendája, pálinkafőző üstök taxájának alakulása az 1774–1779. évek között.
Kamarai birtok: „… montanistica possessio…”.
(Krassó m.): Perlistie

Tartalomgazda