HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 236. - No. 008.

Dátum 1812
Jelleg

Pecsétel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, Orczydorf 10 old. (két pld.) Kalatsa 9 old összesen 19 old.

Szöveg

(Aestimatio) „Schätzung”, amelyet a szentandrási számtartósághoz tartózó két helység jövedelmeiről dolgoztak ki.
Orczydorf:
Első osztályba sorolt, katolikus vallású német telepesek lakta helység. Az úrbéri szolgáltatások a következők: a 100 egésztelkes és 100 féltelkes jobbágyból, valamint 48 házas zsellérből álló népesség által fizetendő úrbéri census, együttes összege; kisebb adományokra fizetett összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva. A részben természetben teljesített, részben pénzen megváltott robotnapok száma, pénzértéke. Nem telki állományú földek két hold nagyságban, jövedelmük 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. Gabonatized hozama 9 évi átlag alapján búzából, rozsból, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, pénzértékük tételenként és összegezve; báránytized, méhtized jövedelme. Allódiális földek a maradványföldek, nagyságuk holdakban, bérbe van adva, bérösszege; egyéb allódiális földek felsorolása, jövedelmük, mentes telkek, hasznavehetetlen földek. malomcensusok tavalyi jövedelme. Húsmérés tavalyi évre eső árendájának összege. Kereskedők censusának összege a bekebelezéskor bevezetett census szerint; mesteremberek adója. Jó anyagból épített kocsma, az italméréssel együtt bérbe van adva, összege. Jövedelmek végösszege: 10002 ft. 13 Xr. Kiadások kegyúri terhekre, a plébános kongruája, deputátumába adott kétszeres, zab, kukorica mérőkben, tüzifa, széna ölekben, bor csöbrökben. Kezelési költségekre a directivák szerint a fenti összeg 10 %-át vonja le, a maradványt 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét.
Kalatsa:
Görögkeleti oláhok és rácok lakta, első osztályba sorolt helység. – Népessége 18 egésztelkes, 64 féltelkes, 55 negyedtelkes 27 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 30 házas zsellérből áll, összesen 195 család. Az általuk teljesítendő úrbéri szolgáltatásokban és jövedelmekben csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. Kegyúri terhekre a két pópa mentes tekén kívül más kiadás nincsen.
Kamarai birtokok.
(Temes m.): Orczydorf – Kalatsa

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda