HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 234. - No. 009.

Dátum 1781. április 18.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, nyomtatott, német nyelvű példány, kéziratos bejegyzésekkel, egy melléklettel, 4 + 2 folio.

Szöveg

”Schätzungs Aufsatz”, amelyet a bányászfalu jövedelmeiről vettek fel a temesvári kamarai számvevőségen.
Kis Sredistie:
Másodosztályba sorolt, oláhok lakta helység. – Népessége 23 negyedtelkes, 53 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 15 házas zsellérből áll, az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Robotnapok teleknagyság szerinti és együttes száma, pénzértékük egyenként és összegezve. – Szántóterület teleknagyság szerinti nagysága holdakban, negyedét előre nem látott esetekre leszámítva, felét őszivel, felét tavaszival vetve, hozama mérőkben, pénzértéke; egyéb tizedjövedelmek a bortized, báránytized és méhtized, pénzértékük 6 évi átlag alapján. – Kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Allódiális földek, erdők nincsenek. – Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés, összege, leszámítva a lakosok félévi szabad bormérését; pálinkafőző üstök taxájának összege. – Nem telki állományú földek a 3 holdnyi gyümölcsös, jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva, és a 9 és fél holdas szőlő, mely után nem fizetnek. – 15 negyedosztályba sorolt adóköteles ház, jövedelmük 20 krajcárjával számítva. – A lakosoknak nincs hátralékuk. – Végén összegzés. – Mellékletben a pénzjövedelmek alakulása a 1774–1779. évek között.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Kis Sredistie

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda