HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 234. - No. 008.

Dátum 1788. március 16.
Jelleg

Fogalmazványban lévő, nyomtatott, német nyelvű példány, kéziratos bejegyzésekkel, egy melléklettel, 8 + 1 folio.

Szöveg

”Schätzung Aufsatz”, amelyet a túloldali helységek jövedelmeiről dolgozott ki a számvevőség. Temesvárott nyomtatott formula felhasználásával. – Mindhárom helység harmadosztályú.
Königshofen:
Kizárólag német telepesek lakta helység, népessége 5 egésztelkes, 36 féltelkes jobbágyból, egy házas és 6 házatlan zsellérből áll. – Az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Jobbágyok és zsellérek robotnapjainak száma kategóriánként, pénzértékük egyenként és összegezve; szántóterület nagysága teleknagyság szerint és együttesen holdakban, felét őszivel, felét tavaszival vetve, harmadát tartalékolva, hozama, pénzértéke; egyéb tizedek a bortized, báránytized, méhtized hozamának pénzértéke. – Kisebb adományokra fizetett összeg, egész telkenként 30 és fél krajcárjával számítva; közepes minőségű tartalék és maradványföldek nagysága holdakban, jövedelmük 12 krajcárjával számítva, kocsma és mészárszék telke, jövedelme 16 krajcárjával holdanként; négy holdnyi malomtelek, jövedelme 30 krajcárjával számítva. – Egyéb uradalmi jövedelmek: italmérés, leszámítva a lakosok félévi szabad bormérését, nem telki állományú földek a 14 holdnyi gyümölcsös, jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva, és a tíz holdnyi szőlő, mentes. – Egy lóvontatású száraz malom, censusa. – Kegyúri terhek a káplántartásra fizetett összeg.
Groifenthal:
Német telepesek lakta helység, népessége 1 egésztelkes, 30 féltelkes jobbágyból, két házas és két házatlan zsellérből áll. – Szolgáltatásaik azonosak fentivel. – Uradalmi erdő, nagysága 147 hold, kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke; csemetekertek, nagyságuk holdakban, jövedelmük 16 illetve 12 krajcárjával számítva holdanként. – Maradványföldek közepes és rosszabb minőségben, jövedelmük 16 és 12 krajcárjával számítva. – Kocsma és mészárszék telke, 25 holdnyi nagyságban, jövedelme 16 krajcárjával számítva holdanként. – Nem telki állományú földek a nem egészen holdnyi gyümölcsös, jövedelme 30 krajcárjával számítva; a 16 holdnyi mentes szőlő.
Altringen:
Német telepesek lakta helység, népessége egy egésztelkes, 30 féltelkes jobbágyból áll, zsellérek nincsenek. – Fentiekhez viszonyítva jövedelmekben eltérés, hogy dohányból nem adnak tizedet, a többi különbség csak összegszerű. – 36 holdnyi erdő, kitermelhető fa ölekben, pénzértéke, kisebb és nagyobb csemetekert, nagyságuk holdakban, jövedelmük 24 és 12 krajcárjával számítva. – Közepes és rosszabb minőségű maradványföldek, jövedelmük holdanként 16 és 12 krajcárjával. – Nem telki állományú földek: hét holdnyi gyümölcsös, jövedelme holdanként 30 krajcárjával, a 21 holdnyi szőlő mentes. – Egy lóvontatású szárazmalom, censusának összege. – A végén a három helység jövedelmének összegzése.
Mellékletben a helységek jövedelmeiből a báránytized, méhtized, italmérés árendája jvöedelmének alakulása az 1774–1779. évek között.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Königshofen – Greifenthal – Altringen

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda