HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 230. - No. 005.

Dátum 1833. december 20.
Jelleg

A főirat 51 oldal, német nyelvű, eredeti, kötetbe kötve. Mellékletek: 87 oldal egybekötve a főirattal kötetben az 53. oldaltól folytatólagosan. Külön mellékletként a birtok 1838-as Aestimatiója.

Szöveg

„Beschreibung” címmel [Conscriptio és Aestimatio] urbariális adatokkal, amelyet a kamara az új eladományozás elkészítésére csináltatott.
Fekvése, határai, szomszéd helységek és birtokosok. – Hasznot hozó urasági épületek: kocsmaházak, mészárszék, kovácsműhely, malmok a felsorolt épületek leírása és becsértéke. – Urasági gazdasági épületek és lakóházak számtartóháza, magtár, istállók, csűr, pince, faraktár (valószínűleg deszkaraktár). – Az uraság kegyúri felügyelete alá tartozó épületek: templom, plébánia, iskola. 23. oldal: birtoktörténeti adatok 1412-ig visszamenőleg. – Az itt lakók közül öten „Libertini sculteten oder Schulzet genannt”. – Évente 10 pozsonyi mérő zabot adnak az uraságnak „in recognitionem fundi dominalis”. – A korábbi levélhordási kötelezettség helyett most levélhordót állítanak. – 5 Sculteten birtokában 2/4 hold szántó és 1/3 hold rétség van, továbbá irtásföldek és 8 lakóház, amelyekből ötöt a soltészcsaládok laknak, hármat pedig ezek zsellérei „die behausten Inwohnern der Sculteten”. – A többi lakos az 1773-ban bevezetett urbarium szerint adózik. – Házadó 310 jobbágy és 20 zsellérház után, konyhaszolgáltatás készpénzmegváltása. Természetben teljesített robotok száma és készpénzértéke. – A kilencedek készpénzmegváltása. – 74 4/8 egész sessió van a lakosság tulajdonában. – 75 ló, 595 ökör, 407 tehén, 133 borjú, 316 sertés és 1666 juh az állatállományuk, de a juhokat nyaranta a sárosi hegyi legelőkre hajtják. – Tizedszolgáltatástól mentesek. – Az urasági erdők kiterjedése, kitermelése és haszna. – Az 1807. előtti irtásföldek eddigi szabad birtoklása, javaslat új adományozás esetén az irtásföldek utáni szolgáltatásra, mert az új tulajdonos az irtásföldek után is köteles lesz megváltást fizetni a kincstárnak, der künftige Besitzer in Ansehung dieser Ausrottungen Entschädigung dem hohen Aerario zu leisten haben wird”. – Mellékletek: (a szám szerinti csoportosítás a regesztázótól) 1) (53–73. oldal) Kamjoka helység 1824-es határjárása (20 oldal, latin nyelvű eredeti). 2) (75–92) Becslési segédletek. 3) (93–108) a lakosok névjegyzéke, a sessiók mértéke és a házak száma (15. oldal, német nyelvű, eredeti, nagyon szép helységpecsét „Possessio Kamjoka 1787” felirattal a 107. oldalon). 4) (109–119) a helység 1773-as Urbáriumának kivonata (10 oldal, latin nyelvű, hiteles másolat) 5) (121–132) az összeírás segédletei, kimutatások, összesítések a földesúri jövedelmekről, jobbágyszolgáltatásokról, állatállományról stb. 6) (134–135) részletes kimutatás az irtásföldekről, egykori és jelenlegi tulajdonosaik, helynév szerinti fekvésük, méreteikk „classificatio”-juk, az „Aestimatio” jelzésű táblázat nincs kitöltve. 7) Az urasági erdők becslése (utolsó két oldalon). 8) Külön melléklet, a birtok 1838. évi becslése, amelyet az 1833-as összeírás alapján készítettek (7 oldal, német nyelvű eredeti). Új adatokat az összeírással összehasonlítva nem tartalmaz. – az irtásföldek utáni szolgáltatások ügyét továbbra függőben hagyja. – A soltészok levélhordási kötelezettségüket e szerint a becslés szerint 8 Ft 40 Xr-ral váltják meg. – Az U et C Utmutató (Tom XXVI. 251. oldal) megjegyzése: „Resignatorium hujus Possessionis Kanyoka vide inter NRA. Fasc. 1862. Nr. 66. inductum!
„Joanni Aeigler ac Antonio Goriupp benigne collata possessio.”
(Szepes m.): Kamjonka

Tartalomgazda