HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 230. - No. 001.

Dátum 1801/1802
Jelleg

A főirat 22 oldal, latin nyelvű, eredeti. Mellékeltek száma: 45 darab 108 oldalon, 5 mellékletet külön regesztáztunk (lásd 7–9. oldal), a többi mellékletet az összeírók beledolgozták a főiratba.

Szöveg

Conscriptio, urbariális adatokkal és jövedelem kimutatással. Aestimati, amelyet az új eladományozás előtt a kamara készített.
Járódháza:
Fekvése, szomszédai. – A jelenlegi birtokosok jogalapja: „partim titulo investiturarum Donationalium Inscriptitio (a beruházások révén zálogbirtokként), partim exolutionis debiti… Emerici Lengyel (a birtokon teherként fekvő adósság kifizetése jogán). – A „castellum” leírása és iparágak szerinti becslése. – Gazdasági épületek: istállók, csűr, szekérszín, magtár, juhakol becslései. – Gazdasági alkalmazottak: magtáros, kertész, hajdú lakóházainak becsértéke. – Az urasági „csárda” becsértéke. – A malom, a gátak, kutak becsértékei. – A „kúria Caslettaris”-hoz és a felbecsült épületekhez tartozó telkek mennyisége és értéke. – A birtokra táblázott adósságok „Passiva debita” 1772., 1774. és 1776-ból. – Földesúri jövedelmek: 5 jobbágy, akik nem meglévő írásos urbáriumuk szerint, hanem a földesúrral kötött szóbeli megállapodás szerint minden kötelező szolgáltatásukat készpénzzel váltják meg. – A sessióhoz tartozó belső és külső tartozékok méretei. – A lakosság állatállománya: 14 igásökör, 9 tehén, 4 ló, 22 sertés, 6 borjú, 8 csikó. – Az uraság erdejének kiterjedése, évi fahozama készpénzértéke, jövedelem a makktermés után. – Az urasági földek kiterjedése két forgóban. – Az urasági szántók vetéskapacitása. – A lakosság vallomása szerinti terméseredmények. – Búza, rozs, árpa és zab vetésekből jó, közepes és rossz esztendőben az eredményt kereszt mértékben adja meg az összeírás „ex 21 manipulis constantis cruces” alapon. Így egy bevetett hold hozama átlagban: búzából 8 kereszt, 1 kereszt = 5/8 metr.; rozsból 9 kereszt, 1 kereszt = 1 metr.; árpából 10 kereszt, 1 kereszt = 1 metr.; zabból 10 kereszt, 1 kereszt = 1 metr. – Terméseredmények az 1792. és 1800. közötti években és ezek készpénzértéke a szintén átlagos piaci árak szerint. – A gabonaneműek utáni szalmahozam. – Az aratók tizenketted része. – Az urasági rétek széna- és sarjúhozama. – A legelőket használó állatállomány. – A gyümölcsös fái a nagy szárazság miatt elpusztultak, így inkább kaszálónak használják a gyümölcsöst. – A szilváskert is nagyon elhanyagolt, kevés termést és jövedelmet hoz. – A káposztáskert hozama kb. évi egyezer fej. – A malom jövedelem bizonytalan, mert a Sorok folyócska vízállása nagyon változó, olykor kiszárad, máskor árvízveszélyes.
Gyano:
Itt Gyanón a tartozékban több szolgáltató jobbágy alattvaló lakik, mint Jaródházán, a „caput bonorum”-ban; ezek itt készpénzzel váltják meg szolgáltatásaikat. – Mellékletek: 1) 1801. március 12. budán kelt kamarai lairat „Domino Salis Perceptori Dömölkiensi” a Lengyeliano-fiscalis birtokok új eladományozás ügyében (1 oldal latin nyelvű egyszerű másolat). 2) Carolus Peter Salis Perceptor Dömölkensis válasza a kamarához 1802. április 1-jén a fenti ügyben (1 oldal latin nyelvű eredeti) összesítés. 3) A jaródházi és gyanói gazdaságban megbecsült épületekről, méretek, anyagok, árak feltüntetésével, a „hidvégibűsüsök” nevei előtt az írástudatlanságukat jelző + (3 oldal magyar nyelvű, hiteles), ugyanez német nyelvű 2 oldalas egyszerű másolatban is. 4) Kimutatás a szombthelyi piaci árakról 1792. és 1800. közötti években. Búza, rozs, árpa és zab terményekről. Évente három hónapból, háromféle minőségről. 1801. május 19-i dátummal (3 oldal latin nyelvű eredeti). 5) A birtokra táblázott adósságokkal kapcsolatos iratok: elismervények és egy társadalomtörténeti szempontból érdekes magánlevél (6 oldal magyar nyelvű eredeti). 6) Az összeírt birtokok geometriai felméréséről készült kimutatás; mérték: 1100 négyszögölös holdak. (1 oldal latin nyelvű, eredeti, készítette Josephus Kenedics J. Comitatus Castriferrei Tabulae Judiciariae Assessor et Ordinarius Geometra.)
Jaródháza és tartozékai. Lengyeliano-Fiscalis, birtokok „Michaeli et Ladislao Mikos et Ignatio Kiss… collata a. 1802.”
(Vas m.): Járódháza – Gyano portio
A mellékletekben szerepelnek még a következő Vas megyei helységek: Dereske – Döbörhegy – Domokosfalva – Petanecz seu Petend – Andrecz – Ivanocz – Kökös seu Kiczevölgye – Markócz – Csipencz – Bogrács (Bokráts)

Tartalomgazda