HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 229. - No. 012.

Dátum 1791. január 11.
Jelleg

Eredeti, német. 18 pag. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsét lenyomata.

Szöveg

„Beschreib-und Erhöbung” Összeírás, melyet a kamarai számvevőség készített, 4 db. melléklet.
Ostern:
Uradalmi vendégfogadó döngölt földből: 3 szoba, konyha, kamara, éléskamra, pince, istálló, szín, konyhakert. – 100 egésztelkes jobbágy, 2 zsellér, 2 subinquilinus, egésztelek tartozéka művelési ágak megoszlásában holdban, az úrbéres terület összesítve holdban: szántó, rét, legelő, kert, a malomhoz tartozó terület, holdnyi extrasessionalis terület s ennek bevétele. – Terméseredmény 1 mérő mag után mérőben: búza, kétszeres, árpa, zab, kukorica, a rétekre muhart vetnek, mert ebből több takarmányt nyernek, a legelőn db.: ló, szarvasmarha, juh, disznó. – 1783–84-ben 50 német családot telepítettek, 1785-ben kelt contractus 6 szabad évet engedett nekik. – A templom, paplak, iskola számára kijelölt terület, a jobbágyság jó körülmények között él. – Empóriuma: Temesvár – Úrbéres szolgáltatásaik összesítve. – Telekcensus és kisebb adományok készpénzben, robotnap és váltsága készpénzben, kertek censusa, kereskedő censusa. – Mellékelve: 50 telepes névsora, terméseredmény táblázata, extrasessionalis föld bevétele 1783, 1788, 1789, 1790, lakosság telekkategóriánkénti megoszlása.
Csadai kamarai uradalom.
(Torontál m.): Ostern

Tartalomgazda