HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 229. - No. 011.

Dátum 1791. január 8.
Jelleg

Eredeti, német. 20 pag. Fol. form. sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.

Szöveg

„Beschreib- und Erhöbung” Összeírás úrbéres adatokkal, melyet a temesvári kamarai könyvelőség officialisai készítettek, 4 db. melléklet, melyek az előmunkálatok során keletkeztek.
Grabotz:
Kocsmaház döngölt földből, részei: szoba, konyha, kamra, pince, istálló, 1/4 holdas konyhakert, templom, iskola, paplak. – Jobbágyság: 166 egész, 48 és fél, 6 negyed telkes, 5 zsellér, 24 subinquilinus. – Úrbéres terület holdban: szántó, rét, legelő, belsőség, az egyes telekkategóriák telkiállománya művelési áganként, terméseredmény mérőben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, a legelő száraz időben használhatatlan, legeltetnek db.: ló, szarvasmarha, disznó. – Empóriuma: Temesvár fontos állatkereskedelme. – Úrbéres szolgáltatásaik összesítve: census és kisebb adományok készpénzben, robotnap, egy részét természetben adják, más részét megváltják, bevétel összesítve. – Mellékelve: a lakosság megoszlása telekkategóriánként, terméseredmények és legeltetett állatok táblázata.
Kamarai falu.
(Torontál m.): Grabotz

Tartalomgazda